Ze szkoły słuchania. Symfonie

Muzyka nie jest bytem 

i gdyby choć chwilę o tym 
pamiętał, słuchając Trzeciej czy Czwartej – 
gdyby posłuchał: odstaw Pissara, wyłącz 
widzenie 
           gdzież tam! Plamka 
po plamce, cętek po cętku świetlistość ich 
całą ogarnia w szepcie: 
                     j a 
w i d z ę t e p r z e s t r z e n i e 
     
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)